ترویج فرهنگ ایرانی...  ادامه مطلب

درباره داوطلبان

 داوطلبان  بطور خستگی ناپذیر در زمینه های مختلف خدمتگزارند. درباره داوطلبان

کنفرانس 9102

کنفرانس سال 9102 انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی از تاریخ 92 آگست تا 1 سپتامبر 9102 در شهرک شامبورگ ایالت الینوی برگزار میشود. ثبت نام برای شرکت در این کنفرانس از بیست و پنجم ماه مارس سال 9102 آغاز خواهد شد. ثبت نام

سخنرانیها

از سخنان اساتید و اندیشمندان میهمان در کنفرانسهای گذشته لذت ببرید. ویدیوها را ببینید

حمایت مالی

انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی یک سازمان غیر انتفاعی است. کمکهای مالی،  تهیه برنامه های ارزنده تری را امکان پذیر می سازد.  حمایتهای مالی شما ممکن است مشمول معافیت مالیاتی نیز باشد حمایت مالی