ترویج فرهنگ ایرانی...  ادامه مطلب

درباره داوطلبان

 داوطلبان  بطور خستگی ناپذیر در زمینه های مختلف خدمتگزارند. درباره داوطلبان

کنفرانس 8102

کنفرانس سال 8102 انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی از تاریخ 03 آگست تا 2 سپتامبر 8102 در شهرک شامبورگ ایالت الینوی برگزار میشود. ثبت نام برای شرکت در این کنفرانس از اوایل ماه مارس سال 8102 آغاز خواهد شد. ثبت نام

سخنرانیها

از سخنان اساتید و اندیشمندان میهمان در کنفرانسهای گذشته لذت ببرید. ویدیوها را ببینید

حمایت مالی

انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی یک سازمان غیر انتفاعی است. کمکهای مالی،  تهیه برنامه های ارزنده تری را امکان پذیر می سازد.  حمایتهای مالی شما ممکن است مشمول معافیت مالیاتی نیز باشد حمایت مالی