ترویج فرهنگ ایرانی...  ادامه مطلب

درباره داوطلبان

 داوطلبان  بطور خستگی ناپذیر در زمینه های مختلف خدمتگزارند. درباره داوطلبان

کنفرانس ۰۲۰۲

متأسفانه با توجه به شرایط بسیار خاص ناشی از بحران تندرستی کرونا (۹۱-DIVOC)  ،امسال کنفرانس سالانۀ انجمن  برگزار نخواهد شد. اطلاعیه مهم

سخنرانیها

از سخنان اساتید و اندیشمندان میهمان در کنفرانسهای گذشته لذت ببرید. ویدیوها را ببینید

حمایت مالی

انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی یک سازمان غیر انتفاعی است. کمکهای مالی،  تهیه برنامه های ارزنده تری را امکان پذیر می سازد.  حمایتهای مالی شما ممکن است مشمول معافیت مالیاتی نیز باشد حمایت مالی